Kontaktujte nás +421 917 773 412

ErgoSoft RIP Version 16

Vyvinutý spoločnosťou ErgoSoft AG, softvérovou spoločnosťou s viac ako 25 ročnými skúsenostami v oblasti ripovacích softvérov. ErgoSoft RIP prináša funkcie pre vysokú produktivitu, kontrolu kvality, veľmi presnú farebnosť a možnosť automatizácie vašej výroby. Skombinovaním všetkých výhod TexPrintu, PosterPrintu, a StudioPrintu vznikol software ErgoSoft RIP, pravdepodobne najvýkonnejší RIP na trhu s obrovskou variabilitou a obrovským spektrom využitia v rámci digitálnej tlače.

Tvoria ho 3 samostatné, prepojené programy

Na základe pozitívnych skúseností z predchádzajúcich verzii pozostáva softwarové riešenie ErgoSoft RIP 15 z troch samostatne stojacich, avšak prepojených komponentov. Každý z nich vykonáva jednu dôležitú funkciu.

 

jobcom.png

Job Composer
Vizuálny editor, slúžiaci na vytváranie a úpravy tlačovej zostavy. V praxi to znamená, že je to editor, do ktorého užívateľ importuje grafiku, napríklad obrázky - rozmiestni ich na správne miesta, otočí, upraví, oreže a stlačí tlačidlo pre odoslanie do tlačovej fronty. Na pozadí však bežia nástroje, ktoré túto tlačovú zostavu upravia do správnej farebnej kalibrácie s ohľadom na použité médium, tlačiareň, ink a podobne. Je tiež domovom automatizačných funkcii, ktoré umožnia napríklad doslova prepojiť váš eshop s tlačiarňou.

 

jobcom.png

RIP Server
Veľmi dôležitý prvok predtlačovej prípravy. Ide o "manuálnu pracovnú silu" ErgoSoft RIPu, ktorá prepočítava a upravuje grafické dáta, ku ktorým pribalí príkazy pre tlačiareň a dá im finálnu rastrovú podobu, ktorá je pre zariadenia zrozumiteľná. Môže ich bežať niekoľko paralelne a každý z nich môže byť ovládaný jedným jadrom procesora - využíva teda váš hardware efektívne.

 

jobcom.png

Ovládače a Print Client
Označovaný ako tlačová fronta. Komponent, ktorým užívateľ riadí pripravený tlačový výstup (ktorý už prešiel JobComposerom, následne RIP serverom). Pre každé pripojené zariadenie teda beží jeden print client a reprezentuje ho. Umožňuje riadiť poradie jednotlivých tlačových úloh, počty kópií, v prípade potreby opakovane vytlačiť danú úlohu, ale aj produkčné funkcie ako archív užívateľom nakonfigurovaných výrobných listov, prípade dlhodobý archív kompletných produkčných dát.

 

JobPresets

Novinka dovoľujúca užívateľovi vytvoriť šablóny rozmiestnení súborov na vytlačenie.

Print & CutQueues

Kompletne predizajnované moduly tlačových a rezacích front. Novo vytvorená funkcia "workspaces" dovoľuje užívateľom upravovať jednotlivé panely v oknách podľa ich preferencií a následné uloženie pre použitie v budúcnosti.

Queue Manager

JobCenter sa v novej verzii nazýva Queue Manager a je tiež kompletne predizajnovaný. Rovnako ako tlačové fronty podporuje "workspaces" takže svoje rozmiestnenia panelov si môžte ukladať aj tu.

Workflow Print & Cut

Do JobComposeru bola pridaná nová funkcia Smart Bleed & Cut. Tá dovoľuje užívateľovi vytvoriť kontúru a následne ju vyrezať priamo v obrázku alebo okolo neho. Taktiež je zlepšená podpora PDF boxes, Adobe Photoshop Paths.

Job Costs

Súčasť na výpočet ceny potlače je teraz ešte presnejší, dovoľuje hromadné zmeny na všetkých faktoroch pre výpočet nákladov. Výpočet očakávaných nákladov prebieha oveľa rýchlejšie. Novou funkciou je tiež Customer List - zoznam zákazníkov ktorý je možné importovať z iných programov a následne ho používať na pokročilé účely výpočtu nákladov.

HotFolder

Oproti predchádzajúcej verzii sú implementované rôzne rozšírenia hot folderu. Joby môžu byť automaticky uvoľnené a spracované na základe dĺžky, času, alebo ich kombinácie. Správa hotfoldra dovoľuje viac užívateľskej kontroly.

Ergosoft Mosaic Desktops Professional

V spolupráci so spoločnosťou ZEDOnet je rozšírená podpora o približne 300 modelov Canon, Epson a HP.

JobPresets

Dovoľuje užívateľovi definovať veľké množstvo parametrov pre určitý Job a ukladať ich pre použitie v budúcnosti. Tie potom už len vyberáte z roletkového menu. V kombinácii s ImagePreset, dovoľuje automatické vytvorenie celého Jobu čo je obrovskou výhodou hlavne v prípade často opakovaných objednávok.

Queue Manager

JobCenter bol nahradený modulom s názvom QueueManager. Perfektný správca tlačových front hlavne v prípade, že potrebujete mať pripojených viacero tlačiarní, či plotrov. Ponúka úplný prehľad v produkovaných výtlačkoch v jednom okne. Okrem toho je tiež plne prispôsobiteľný, takže panely si môžte usporiadať podľa seba.

 

ergosoft-16-website-banner-1-1.jpg