ErgoSoft RIP Version 15

Vyvinutý spoločnosťou ErgoSoft AG, softvérovou spoločnosťou s viac ako 25 ročnými skúsenostami v oblasti ripovacích softvérov. ErgoSoft RIP prináša funkcie pre vysokú produktivitu, kontrolu kvality, veľmi presnú farebnosť a možnosť automatizácie vašej výroby. Skombinovaním všetkých výhod TexPrintu, PosterPrintu, a StudioPrintu vznikol software ErgoSoft RIP, pravdepodobne najvýkonnejší RIP na trhu s obrovskou variabilitou a obrovským spektrom využitia v rámci digitálnej tlače.

Tvoria ho 3 samostatné, prepojené programy

Na základe pozitívnych skúseností z predchádzajúcich verzii pozostáva softwarové riešenie ErgoSoft RIP 15 z troch samostatne stojacich, avšak prepojených komponentov. Každý z nich vykonáva jednu dôležitú funkciu.

 

Job Composer
Vizuálny editor, slúžiaci na vytváranie a úpravy tlačovej zostavy. V praxi to znamená, že je to editor, do ktorého užívateľ importuje grafiku, napríklad obrázky – rozmiestni ich na správne miesta, otočí, upraví, oreže a stlačí tlačidlo pre odoslanie do tlačovej fronty. Na pozadí však bežia nástroje, ktoré túto tlačovú zostavu upravia do správnej farebnej kalibrácie s ohľadom na použité médium, tlačiareň, ink a podobne. Je tiež domovom automatizačných funkcii, ktoré umožnia napríklad doslova prepojiť váš eshop s tlačiarňou.

 

RIP Server
Veľmi dôležitý prvok predtlačovej prípravy. Ide o „manuálnu pracovnú silu“ ErgoSoft RIPu, ktorá prepočítava a upravuje grafické dáta, ku ktorým pribalí príkazy pre tlačiareň a dá im finálnu rastrovú podobu, ktorá je pre zariadenia zrozumiteľná. Môže ich bežať niekoľko paralelne a každý z nich môže byť ovládaný jedným jadrom procesora – využíva teda váš hardware efektívne.

 

Ovládače a Print Client
Označovaný ako tlačová fronta. Komponent, ktorým užívateľ riadí pripravený tlačový výstup (ktorý už prešiel JobComposerom, následne RIP serverom). Pre každé pripojené zariadenie teda beží jeden print client a reprezentuje ho. Umožňuje riadiť poradie jednotlivých tlačových úloh, počty kópií, v prípade potreby opakovane vytlačiť danú úlohu, ale aj produkčné funkcie ako archív užívateľom nakonfigurovaných výrobných listov, prípade dlhodobý archív kompletných produkčných dát.

 

previous arrow
next arrow
Slider